Hizmetlerimiz

"Diksiyon ve Etki Yaratan İletişim"

 

Ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz önemlidir.
J. TSCHOHL
Diksiyon sesin güzel çıkmasını ve sözlerin doğru seslendirilmesini amaçlayan sanatın adıdır.
Diksiyon kişinin estetik duygusunu geliştirir,
özgüven kazanmasını ve başarılı sosyal ilişkiler kurmasını sağlar.
Gerek iş gerekse özel hayatında etkili iletişimin önemini değerli bulan
bireyler tarafından tercih edilen diksiyon eğitimi, bireye aşağıdaki becerileri kazandırır:
 Kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır konuşma,
 Bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesi
 Topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmesi
 Sesbilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesi
 Bireyin, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesi
 Bireyin beden dilini etkili biçimde kullanabilmesi
 Topluluk önünde konuşurken soluğun denetimini yapabilme ve heyecanı bastırabilme