Hizmetlerimiz

“Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık”


İnsanoğlu yüzyıllardan beri hep bir yol arkadaşına ihtiyaç duymuştur.
Bu yol arkadaşları kimi zaman atabey, kimi zaman lala, kimi zaman mentör,
kimi zaman danışman, kimi zaman kılavuz, kimi zaman rehber, kimi zaman koç olmuştur.
Birbirinden farkları olmakla beraber bu isimlerin ortak noktası yol arkadaşlığı yapmalarıdır.
Olaylar akıp giderken ve kişi tam da olayların merkezindeyken ne yapacağını,
nereye gideceğini çoğunlukla bilemeyebilir, önünü göremeyebilir;
bu anlarda yetkin bir yol arkadaşı gideceği yolu bulmada,
kaynaklarını ortaya koymada kişiye yardımcı olur.
Bireysel ve kurumsal danışmanlık; hedefleri bulunan,
bulunduğu durumdan daha iyi bir duruma gelmek,
verimliliği arttırmak isteyen birey ve kurumlarla yapılan bir çalışmadır.
Makro ve mikro alanlarda verimli ve yüksek performanslı gelişmenin ve başarı
elde etmenin en önemli yolları kurum içi eğitimler, danışmanlıklar ve koçluk çalışmalarıdır.
Kurumlar; personelin motivasyonunu arttırmak, aidiyet duygusunu geliştirmek,
kişisel gelişimlerini sağlamak, tembellik ve ataleti yenmek, kriz yönetmek,
çatışmaları önlemek, zamanı ve kendini yönetme becerisi kazandırmak amacıyla
kurumsal koçluk çalışmalarını tercih ederler
BU ÇALIŞMA; KOÇLUK, NLP, STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİ VE LİDERLİK SİSTEMLERİNİ
BİRLEŞTİREN YOL AYDINLATICI VE KURUMUMUZ TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ ÖZEL BİR ÇALIŞMADIR.