Hizmetlerimiz

"Beden Dili ve Etki Yaratan İletişim"

“Sıkılmış yumruklarla asla el sıkışamazsınız."
GANDHİ
Karşımızdaki üzerinde tüm etkiyi şu üç kanaldan bırakırız:
SÖZ : % 7
SES TONU : % 38
BEDEN DİLİ : % 55
İş yaşamında ve sosyal hayatta  beden dilimiz çoğunlukla sözcüklerin
ötesine geçer.
Bu eğitim; beden dilini doğru, yerinde ve etkili kullanma becerisi kazandırmayı hedefler.