Hizmetlerimiz

"NLP"

Düşünmeden otomatik bir biçimde gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirme ve kişinin kendisini yeniden programlaması süreci ve tekniğidir.
N Nöroloji /zihin ve düşünme şekli
L Lenguistik (dilbilim) /dili nasıl kullandığımız ve bizi nasıl etkilediği
P Proglamlama / hedefe varmak için davranışlarımızı nasıl düzenlediğimiz
NLP, kişiler arası ve kişinin kendi içindeki yetkinliklerini geliştiren bir duygusal zeka teknolojisidir.  NLP tek bir tanımla sınırlanmaz.
NLP’ nin birçok açıklaması vardır ve bunların her biri değişik açılardan yansıyarak konunun tüm şeklini ve gölgelerini ortaya çıkaran ışınlar gibidir.
İnsan düşünür, konuşur, hayal kurar, olayları ve durumları sembolleştirir; dış dünyada gördüklerini iç dünyasında değiştirir. Bu yönüyle diğer tüm varlıklardan ayrılır. “ben” lik sahibidir, vicdanı vardır, davranışlar olaylar üzerinde değerlendirmeler yapar, davranışlarının etkilerini görebilir bunun sonucunda pişmanlık ya da mutluluk duyabilir; seçim yapabilir. Bir davranışın sonucunu henüz gerçekleştirmeden görebilir.